CarDealer#4 – Z pliku CSV do kolekcji obiektów / From CSV file to collection

Dziś krótko i na temat, czyli jak zaimportowałam dane z pliku .csv do listy obiektów.

***

Today post about how I imported data from .csv file to object’s list

Continue reading “CarDealer#4 – Z pliku CSV do kolekcji obiektów / From CSV file to collection”

Advertisements

CarDealer#3: JDBC – połączenie z DB i zapytania SQL / JDBC – connecting DB and SQL queries

W poprzednim poście stanęło głównie na zadaniach “technicznych”: postawieniu bazy danych, konfiguracji Mavena, Gita i synchronizacji z GitHubem uwieńczonej wysłaniem pierwszych linijek projektu w świat. Na szczęście, ten mało interesujący etap przygotowania środowiska poszedł dość sprawnie i wreszcie mogłam przejść do właściwej pracy nad projektem – programowania.

***

In the last post, there were mainly “technical” tasks: creating data base, Maven and Git configuration and synchronizing it with GitHub which resulted with sending first lines of the project online. Fortunately, this moderately interesting phase spent on setting up environment has finally been over and I have been able to proceed with actual work on project – coding.

Continue reading “CarDealer#3: JDBC – połączenie z DB i zapytania SQL / JDBC – connecting DB and SQL queries”

Wielki Brat w Twojej pracy.. czyli o monitorowaniu aktywności użytkowników / Big Brother at your workplace.. about user activity monitoring

Chyba dla nikogo z branży IT nie powinno być zaskoczeniem, że pracodawca bez trudu sprawdzi jakie strony internetowe najchętniej odwiedzają jego pracownicy. A to dopiero kropla w morzu możliwości jakie dzisiejsze oprogramowanie udostępnia pracodawcy. Zrzuty ekranu wykonywane co kilka minut, zliczenie czasu spędzanego poza stanowiskiem pracy lub na bezproduktywnym surfowaniu w sieci.. Czy chodzi tylko o walkę z lenistwem pracowników czy kryje się za tym coś więcej?

***

No one from IT industry shouldn’t be surprised by the fact, that an employer can easily check what websites are most popular among his employees.  And that’s only a small part in range of possibilities, that modern software can give. Screenshots made every few minutes, counting time spent away from your computer or spent on unproductive online surfing.. Is it only about fighting employee’s laziness or something more?

Continue reading “Wielki Brat w Twojej pracy.. czyli o monitorowaniu aktywności użytkowników / Big Brother at your workplace.. about user activity monitoring”

CarDealer#2: Pierwsza tabela i pierwszy commit / First table and first commit

Pierwsze kroki nad projektem wykonane: baza danych z pierwszą tabelą cars już na moim laptopie, Mavenowy projekt CarDealer założony w Eclipsie, a pierwsze commity widnieją na githubie.

First steps have been made: data base with first table cars already on my laptop, Maven project created in Eclipse and first commits available on github.

Continue reading “CarDealer#2: Pierwsza tabela i pierwszy commit / First table and first commit”

CarDealer#1: Opis i wstępny plan projektu / Project description and plan

StockSnap_JP6R27HS8PDzisiaj kilka słów odnośnie projektu, który realizuję w ramach konkursu “Daj się poznać!”. Dodatkowo plan działania na najbliższe dni.

Today a few words about the project, that I implement for the “Get noticed!” constest. In addition plan for the next few days. Continue reading “CarDealer#1: Opis i wstępny plan projektu / Project description and plan”

Daj się poznać!/Get noticed!

dsp2017-1

Cześć!

Zaledwie kilka dni temu trafiłam na informację o konkursie “Daj się poznać 2017” organizowanym przez Macieja Aniserowicza, autora bloga devstyle.pl (więcej informacji o konkursie znajdziesz tutaj).

Hello!

Only a few days ago, I have come across the information about the “Get noticed!” programming contest, organised by blogger Maciej Aniserowicz, the author of the devstyle.pl blog (more information about the contest  here).

Continue reading “Daj się poznać!/Get noticed!”